Nový začátek

Dne 17. února 2010 rozpustil Nejvyšší správní soud českou Dělnickou stranu (DS) z důvodu rasismu a vyvolávání nesnášenlivosti včetně sympatií k totalitním režimům. Vedení Dělnické strany s tímto verdiktem zásadně nesouhlasí a využije svého práva odvolání k Ústavnímu soudu. Naše názory a požadavky reprezentují názory občanů České republiky. Svého času měly i své zastoupení v parlamentu.

Rozpuštění DS prakticky znamená vyřazení této strany z parlamentních voleb. Vznik nástupnické politické strany byla nezbytnost pro přežití českého a moravského nacionalismu v politice.

Dne 20. února 2010 oznámili představitelé DS svou volební kandidaturu a pokračování v politice pod hlavičkou Dělnické strany sociální spravedlnosti (DSSS).


Politický proces

Proces s Dělnickou stranou byl od začátku motivován skrytými politickými záměry. Vládnoucí strany se „zabetonovaly“ v parlamentu a ve svém pohodlí chtějí pokračovat dalších dvacet let. Názory občanů ignorují. K eliminaci svých odpůrců využívají státní represe.

Pravý důvod k rozpuštění Dělnické strany byl zmíněn již v samotném návrhu Vlády ČR: „Dělnická strana má nepochybně rostoucí politický vliv, je jí věnována silná mediální pozornost, sama celostátně i lokálně působí, pořádá veřejné akce, které mají mobilizující potenciál... Správnost tohoto předpokladu dokazují vysoké volební zisky některých stran používajících zcela totožné metody v sousedních státech.“ (Návrh vlády na rozpuštění DS, 17. 9. 2009)

Toto také vysvětluje výhrůžky ministra vnitra, proč DSSS, pokračovatelka Dělnické strany, má být „monitorována“ politickou mocí.


Jedeme dál!

DSSS pokračuje v boji za naši nezávislost na byrokracii Evropské unie, přísnou politiku proti imigrantům a opravdovou svobodu slova. Ve skutečné demokracii nesmí existovat trest za názor. V opravdové demokracii jsou politické procesy řešeny na půdě parlamentu, ne na půdě soudu.

Oficiální prezentace DSSS

Původní stránky DS